November 30, 2023
0
(0)

491907f0_hello_mr_rain_by_frixin

Những ngày đầu thu nắng mưa bất chợt. Phố không hoa, không tiếng biển vọng về, chỉ bảng lảng cánh chuồn chuồn rắc thêm vào nỗi nhớ. Nỗi nhớ cứ lang thang…

Như một lần… Đêm mưa – thân lữ khách – cánh chuồn chuồn tả tơi…

Cánh chuồn chuồn mang em cùng nỗi nhớ rót vào thinh không. Sau những đêm mưa, nỗi nhớ hóa gầy và nỗi nhớ cứ mỗi ngày qua đi, phai dần, phai dần như mây khói tan vào trong cái nóng của những ngày nắng hạ. Trôi xa.

Cánh chuồn chuồn không em

Như dòng mưa. Như vạt nắng. Như sắc cầu vồng chênh chao…

Em đi trời trở gió

Gió lang thang

Em đi

Góc phố cuối chiều

Chuồn chuồn xoay tròn

Như chong chóng rơi vương đất

Nhặt từng cánh còn khép mặt như nhặt lại cho mình, cho cả em, những vụn vỡ của một nỗi nhớ tả tơi. Nỗi nhớ – không còn em – để nhớ.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optionally add an image (JPEG only)