November 30, 2023
0
(0)

 

                                                                                Nguyễn Hữu Tình

Cỏ Ba Lá ngày nào
vẫn dễ thương
như em,
như nụ cười em lúng liếng
bên người…

Và mùa thu
cũng dễ thương như ánh mắt em
nhìn người…

Người và em
như cỏ ba lá và gió thu
Qua chiều
nhuộm hoàng hôn tím…

Và hoàng hôn,
trên lá cỏ,
trong mắt người
đã một màu xanh…

co ba la


How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optionally add an image (JPEG only)