October 3, 2023
0
(0)

Nguyễn Hữu Tình 

Bé sống bên hè phố vin vào lòng thương của bao người xa lạ.
Nhìn những đứa trẻ nhà người trong vòng tay bố mẹ.
Nói.
Cười.
Và khóc…
Khóc vì mít ướt, vì hư bị đánh đòn, vì…
Bé không biết nói. Không biết khóc. Chỉ biết cười.
Vui – cười. Buồn – cười. Xin ăn bằng nụ cười…
Bao lần trong mơ, Bé hỏi Tiên ông: “Sao cháu không biết nói? Sao cháu không biết khóc?...”
Tiên ông cười.
Bé mơ được khóc một lần trong vòng tay bố mẹ.
Sớm mai.
Mắt không nước mắt.
Lại cười

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optionally add an image (JPEG only)