December 4, 2022
0
(0)

(tặng 3 người)

Nỗi buồn

Nở hoa sứ muộn

Chiều về…

Lá si rơi, tròn đoá Chămpa.

Ánh mắt nào, hương hoa nào cay cay khói thuốc?

Chuyện vẩn vơ – tưởng sẽ quên – cảm giác thiếu người.

Tự vui…

Đoá hoa nhỏ

Lặng lẽ một góc bàn.

Ly cà phê sóng sánh Nghiêng – Trầm – Lưng đáy mắt.

Tiếng chuông reo – giật mình – lời hứa chưa tròn.

Chợt nhớ

Cung đàn mưa khoan nhặt

Đệm

Bài ca – Chiếc lá – Ngủ quên

Tay gõ nhịp

Mơ hồ nghe tường trắng vang vọng

Tiếng ai hát lặng câm.

Tháng chạp bên thềm,hoa sư

Sương chưa giăng,

Gió chưa lay ngọn cỏ.

Ai đó cười ngu ngơ,

Thầm cúi nhặt cho người thêm một đoá thời gian.

Nguyễn Hữu Tình                  

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

1 thought on “BÀI CA NGỦ QUÊN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optionally add an image (JPEG only)