October 4, 2023
0
(0)

Nguyễn Hữu Tình                                   

Giới thiệu với các em tập đoản văn NHỮNG PHIẾN ĐOẠN. Các phiến đoạn sẽ được post lần lượt với đề mục được đánh số thứ tự từ 1 đến hết và không được đặt tên chữ như các bài trước. Mỗi phiến đoạn chỉ nhỏ xíu nhẹ như một làn hơi thở, dài như chiều dài một chiếc lá cỏ, hay như một vờn khói qua chiều thảnh thơi…
1. Phiến đoạn số 1 – đăng 04.01.2014

2.Phiến đoạn số 2- đăng  04.01.2014

3.Phiến đoạn số 3 – đăng 05.01.2014

4.Phiến đoạn số 4 – đăng 07.01.2014

—————————————–

5.

   CO

Thời gian cứ bồng bềnh trôi qua nhau…
như sương khói… như em… như những cơn mưa rào bất chợt cuối thu…

Em như mây chiều  và… cũng như mưa…  những cơn mưa chấp chới, chưa kịp cho người đong đầy cảm giác thì đã thôi không còn mưa nữa…

Và em,
Em như cỏ… hoa cỏ ngạt ngào chiều nao… chiều nay đã ngả sang một màu bàng bạc. Cũng cái màu bàng bạc… Cái màu lơ đãng như   những mảng kí ức mỏng manh…

Kí ức về em
Kí ức về anh

Kí ức có lẽ tự thân không làm nên những sắc màu, không tạo ra được những giai âm. Nhưng được giai âm và sắc màu ấp ủ trong triền miên của những mông lung và thổn thức mơ hồ…

Và em, em là cảm giác.
Cảm giác không riêng của mắt nhìn,
Cảm giác không riêng của tai nghe,
Cảm giác không chỉ ngón tay chạm…không của riêng em… không của riêng anh,

Mà cảm giác…em,
thẳm sâu…
nghe nhoi nhói một nỗi niềm gì…

—————————————————-

Xem tiếp phiến đoạn số 6 ở lần post tiếp theo…

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

2 thoughts on “NHỮNG PHIẾN ĐOẠN

  1. Your writings are really awesome. I have read them with my appreciation and admiration. I hope every people who have gone on and are going on the way of literature and art can read these ones. Best wishes and God bless you!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optionally add an image (JPEG only)