October 5, 2022
0
(0)

Những dòng viết nhỏ, viết cho vui, cứ gọi là thơ (nếu muốn), hay đại loại như thơ, hay là gì cũng được.

Hãy đọc vui!

Như chút lòng gởi cho câu chữ. Như chút duyên gởi người.

Tôi không đặt tên vì lười lắm, mà cũng vì chẳng biết đặt như thế nào.

Không phân thể loại, và cũng không muốn cho nó vào thể loại nào, vì tự nó đã là thể loại.

Ai muốn gọi nó là gì thì cứ gọi, khi đó có nghĩa là nó đã nói cho người biết tên thể loại của nó rồi vậy.

Đúng. Sai. Hay. Dở…

Tùy mỗi người và tùy ở chính nó.

Nguyễn Hữu Tình

Các bài sẽ được đánh số từ 1 đến n – n lớn hơn hoặc bằng 1 – đến khi hết hứng post nữa thì thôi  🙂 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2

1.

Hoa cười

mắt lá

hé nụ mi xanh.

……………………………………………………………………………

2. Posted on 11/09/2014 – Newer

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

1 thought on “Những dòng viết nhỏ của tôi

 1. Con đọc
  “Hoa cười” – con cười một tiếng
  “Mắt lá” – con cười thêm tiếng nữa
  “Hé nụ mi xanh” – con zoom hình to lên, cười mỉm, hay quá!
  Vừa đọc đã bật cười, sự vui hiếm hoi lại xuất hiện trong Những dòng viết nhỏ của Thầy ❤️

 2. Con đọc
  “Hoa cười” – con cười một tiếng
  “Mắt lá” – con cười thêm tiếng nữa
  “Hé nụ mi xanh” – con zoom hình to lên, cười mỉm, hay quá!
  Vừa đọc đã bật cười, sự vui hiếm hoi lại xuất hiện trong Những dòng viết nhỏ của Thầy ❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Optionally add an image (JPEG only)